Skip to Main Content

Jus

Lovdata og andre nyttige ressurser innen fagområdet jus

Juridiske kilder

Kurs: Lovdata Pro for nybegynnere

På denne siden finner du opptak av BI-kurset i Lovdata Pro.

Innlogging i Lovdata Pro:
Som BI-student, logger du deg inn med Feide-pålogging. Brukernavnet til Feide er på denne malen: s0123456@bi.no og passordet er det samme som du bruker på studentportalen til BI.

Opptak av kurs i Lovdata Pro:
Kurset ble holdt i september 2023. Det er inndelt i overskrifter, så du kan enkelt spole deg frem til det avsnittet du er spesielt interessert i. Kurset er beregnet på dem som er nybegynnere i Lovdata Pro og tar for seg ulike innganger til rettskildene og hvordan man bruker eksamensmodulen når du studerer på BI.

 

 

Hjelpesider fra Lovdata

Her finner du lenker til en del informasjon og hjelpemateriale fra LovdataPro. De har laget hjelpetekster til innhold og navigasjon, eksamensmodul og hvordan du setter opp personlige verktøy. I tillegg har de en rekke videoer som hjelper deg med å få mest mulig ut av LovdataPro.

Gå til siden: https://hjelp.lovdata.no/

 

Lovdata Pro på eksamen

Eksamensreglement for Lovdata Pro på BI

Når du skal bruke Lovdata Pro på en digital eksamen, gjelder visse regler. BI har bestemt at alle kurs hvor Lovdata brukes på eksamen, skal ha det samme eksamensreglementet. Dette regulerer hvilke rettskilder du har tilgang til og hvordan du kan skrive merknader. Noe av hensikten med begrenset tilgang til rettskilder, er at dere skal konsentrere dere om de mest relevante kildene. For eksempel er ikke rettsavgjørelser fra tingrettene og lagmannsrettene tilgjengelige og det er heller ikke Odelstingsproposisjoner (ot.prp.) eller Proposisjoner (Prop.).

Du finner eksamensreglementet ved å gå på tannhjulet nederst til venstre, huke av for Eksamensmodul og velge Eksamensreglement og kurset du skal ha eksamen i.

 

Merknader:

Når du lager merknader, vil du få en tilbakemelding fra systemet på om det du legger inn er lov eller tilgjengelig på eksamen. BI tillater ikke fritekstmerknader, notater eller utvalg ved bruk av Lovdata på eksamen. Hvordan du lager ulike former for merknader er utførlig beskrevet i Lovdatas egen veiledning, BIs side om hjelpemidler til eksamen og vist i introduksjonskurset til Lovdata som ble holdt på BI høsten 2023.

Hvis du har problemer med visningen av merknader, se siden på denne guiden om ofte stilte spørsmål.